Forsiden

Høringssvar fra Elisa-Beth Tveitnes

Dato: 13.02.2022

Dette er eg i mot! Eit koronapass har ingenting å gjera i samfunnet vårt. Me er alle likeverdige borgarar. Dersom du er nøydd til å ta ein vaksine (som er hasteutvikla, ikkje virkar, du smittar andre) for å kunne gå på jobb eller ta bussen, er dette tvang. Og INGEN skal måtte medisineres mot sin vilje. Det strir mot Nürnberg-avtalen, og menneske rettane.

seier nei til innføring av korona-pass