Forsiden

Høringssvar fra Kristian Barstad

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette er noe vi MÅ si NEI til. Dette vil være en enorm trussel mot demokratiet og friheten, som vi er så stolte av å ha her i dette vakre landet. Dette vil være brudd både på menneskerettighetene og Nürnberg-koden, og vil skape en segregering og splittelse i befolkningen som vil være utrolig farlig. Dette forslaget MÅ derfor forkastes.