Forsiden

Høringssvar fra Audun Gulliksen

Dato: 02.03.2022

Dette burde være en åpen diskusjon, også i media, og ikke noe som vedtas uten folk sitt informerte samtykke.