Forsiden

Høringssvar fra Ingrid Eivindsen

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til forlengelse av reglene om koronasertifikat,
Jeg mener at hele dette lovforslaget må forkastes i sin helhet

Koronasertifikatet bryter grunnloven, f eks. paragraf 98, 101, 102, 106 og 113

Koronasertifikatet bryter menneskerettighetene, f eks. artikkel 1, 2, 5, 13.1 og 27.1

Koronasertifikatet bryter Nürnbergkodeksen, punkt 1-10

Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge har våre verdier og vårt menneskesyn fra.

Et koronasertifikat er direkte inngripende i befolkningens og hvert enkelt individs friheter og menneskerettigheter. Det er dermed å betrakte som et kontrolltiltak som skiftende politiske myndigheter kan bruke mot befolkningen.

Vi har nå sett at både vaksinerte og uvaksinerte smitter og blir smittet, derfor kan ikke innføringen av et slikt sertifikat rettferdiggjøres under dekke av medisinske/smittervernfaglige begrunnelser.

Et koronasertifikat som vil kunne pålegge «vaksiner» ,som mangler veldokumenterte gjennomførte studier og bredt faglig grunnlag, slik dagens «vaksine» mot C19 mangler, kan ikke på noe vis forsvares.

Det har lenge vært kjent at EU har et ønske om å innføre verifiserbar digital ID for alle unionens borgere.

At dette forsøkes gjennomført ved hjelp av et høringsforslag som hastes igjennom med bare 3 ukers høringsfrist vitner om at sittende regjering syns det er viktigere å imøtekomme EU`s ønsker enn å jobbe for at Norge skal fortsette å være et demokrati.

Norge er ikke med i EU, det har to ganger blitt nedstemt av norske borgere.

Det er også kjent at WHO jobber for å innføre en «felles internasjonal pandemigrunnlov», som vil være juridisk bindene for alle 194 medlemsland inkludert Norge. WHO vil da fremstå som en «totalitær verdensregjering» hver gang det erklæres en pandemi.

Dette vil sette grunnloven og rettsstaten til side på lik måte, og må aldri på noe tidspunkt aksepteres av norske myndigheter!

Skal vi i Norge innføre en totalitær forskrift som gir myndighetene rett til å bestemme hva vi skal putte i kroppen vår? Som gir rett til alvorlige sanksjoner og inngripen i folks liv og rett til å forsørge seg og sin familie eller ha sosial omgang med andre, fordi de ikke ønsker å ta en injeksjon?

Det er på tide vi som innbyggere i Norge spør hva som er den egentlige hensikten med å fortsette å presse dette segregeringspasset på den norske befolkningen!

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Det betyr at andre bestemmelser som kommer i strid med den, må vike for den.

Jeg er sterkt imot at et slikt digitalt koronapass innføres i Norge, nå og for alltid!