Forsiden

Høringssvar fra Josefine Eidså Hansen

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget som er til høring, er ikke forenlig med essensiell naturrett og universelle, rettferdige og evigvarende menneskerettigheter som er viktig for enkeltindivider og et sunt og godt samfunn som helhet.

Som det også står i lovforslaget, så griper dette lovforslaget inn i en rekke lovfestede paragrafer om forskjellige menneskerettigheter.
Vaksinene har også vist seg og ikke hindre sykdom, ei heller alvorlig sykdom, og i tillegg er det enormt mange registrerte inngripende bivirkninger på Legemiddelverket, og de registrerte bivirkningene er bare toppen av isfjellet,- det er det undersøkelser som bekrefter at det alltid er underrapportering ved slike rapporteringer.
Hverken vaksiner eller vaksinepass vil føre til mindre sykdom, faktisk tvert i mot. Det at mennesker blir utestngt fra samfunnet på ulike måter vil også føre til belasning for både vaksinerte og uvaksinerte, og føre til ulike sykdommer, -så det er ingen behov for vaksinepass.

Det å presse mennesker til å gjøre noe med kroppen sin som de ikke vil, ved å true med fare for å ikke kunne gå å handle mat, og ikke delta i samfunnet som alle andre, bli permitert uten lønn og oppsagt fra arbeide, er regelrett psykisk vold mot mennesker.

Ingen har rett til å presse folk til å tilføre kroppen noe de ikke vil ha!
Nei til korona/vaksinepass!
Jeg ber om at forslaget trekkes i sin helhet.