Forsiden

Høringssvar fra Eirik Stigar

Dato: 22.02.2022

Et koronasertifikat slik det er fremlagt av dette høringsforslaget har absolutt ingen plass i et fritt demokratisk land, og jeg motsetter meg det fullstending.