Forsiden

Høringssvar fra Jan Fredrik Drabløs

Dato: 26.02.2022

Jeg støtter ikke forlengelse av koronasertifikat. Dette burde aldri blitt innført, og hele smittevernloven burde vært forkastet da myndighetene har vist at de bare misbruker denne. Her har jeg mistet all tillit. Dette bryter med grunnleggende rettigheter som ikke er oppe for diskusjon.