Forsiden

Høringssvar fra Kjersti Norwall-Nielsen

Dato: 19.02.2022

Høringsnotatet om forlengelse av reglene for koronaseritfikat/vaksinepass,innebærer dramatiske tiltak som f.eks.:


1) Tvangsvaksinering
2) Uvaksinerte kan nektes samvær med andre mennesker, inkl. at barn kan utestenges fra barehage og skole
3) Uvaksinerte kan nektes adgang til f.eks. butikker, kafèer etc..
4) Uvaksinerte kan nektes å gå på arbeid og kan bli fratatt jobb og inntekt
5) Vaksiner som er hastegodkjent og ikke godt nok kvalitetssikret, skal kunne tvinges på folk

Dette er totalt uakseptabelt og det er regelrett skremmende at regjeringen i det hele tatt kan fremme slike forslag til bruk på egen befolkning.

Dette forslaget må forkastes!