Forsiden

Høringssvar fra Hans Jan Anderson

Dato: 02.03.2022

Jeg stemmer nei til dette forslaget.

Det er vel relativt underlig at Regjeringen nå forsøker å få innført et vaksinepass. Dette fordi en rekke statsledere over hele verden nå blir trukket for en internasjonal folkeretts domstol, kallt Nürnberg 2,0, for brudd på alle 10 kodene i Nürnberg traktaten, som kom etter alle rettsakene i forbindelse med krigsforbrytelser i kjølvannet av andre verdenskrig. Denne traktaten ble vedtatt fordi det som skjedde under andre verdenskrig, ALDRI skulle skje igjen. Dette gjaldt spesielt biologiske forsøk på mennesker. Nå, etter litt over 70 år, er vi der igjen. Den såkalte «Vaksinen» blir av mange leger og virologer kalt for et biologisk eksperiment siden ingen har oversikt over hverken de kortsiktige eller langsiktige virkningene av disse. Vi må huske at den per i dag ikke er godkjent. Til og med forhenværende CEO i Pfiser, sier at denne «vaksinen» ikke skulle ha vært brukt i det hele tatt. Han sier i tillegg at PCR testen ikke er beregnet brukt til testing av levende virus, og at med den oppregningen som brukes på testen, også i Norge, vil det gi en feilmargin på over 95% av falske positive. Da Pfiser i tillegg har forlangt 75 års hemmelighold før alle papirene i forbindelse med vaksinen deres er offentlig gjort, forteller dette at ikke alt er på «stell». Så i ettertid ser denne pandemien ikke ut til å ha vært noe annet enn en svak influensa. Hvor ble det forresten av den vanlige influensaen vi hadde hvert år. Reiste den på ferie i 2020 for at vi skulle bli skremt av den samme influensaen bare under et nytt navn. Og oppblåste tall i media ga et skrekkbilde av....ingenting. Ikke på mange år har dødstallene vært så lave. Mange eldre mennesker har dødd av influensaen først etter tvangsvaksinering på alders og sykehjem. Og hvem er ansvarlig for dette?

Videre er det ikke bevist på noen måte at «vaksinen» virker, snarere tvert i mot. Det er flere som er døde av denne enn av viruset. Flere er smittet etter både to og tre injeksjoner enn de som er uvaksinerte. Hvis vi i tillegg tar med oss alle de som har fått store bivirkninger, og som man ikke vet om noen gang kommer til å bli friske, så er prisen for å bli vaksinert for høy. Skal man da innføre et vaksinepass som en bonus for de som har tatt et preparat som i beste fall kan beskrives som et biologisk eksperiment og i verste fall som et biologisk våpen og dermed sette andre friske mennesker i fare? For våre ansvarlige myndigheter vil dette være en god billett til en riksrettssak for forsøk på folkemord. Og det gjelder ikke bare de som tar avgjørelsene. De utførende er like skyldige i henhold til Nürnberg dommen. Dette burde leger, sykepleiere og annet vaksinepersonell tenke på! I tillegg vil dette skape splid mellom de to fraksjonene i samfunnet og skape et aparthaid lignende samfunn. Og0 aparthaid, er noe som den norske stat tidligere har tatt strengt avstand fra. Så. Hva er vi på vei til? Hva tenker våre politikere på som engang kan foreslå noe slikt. Er de folkets fiender? Dette selv om deres jobb faktisk er å tjenefolket, de er ansatt av oss – innbyggerne i Norge, noe de jo tilsynelatende tydeligvis har glemt. Har tilbudet om fremtidig jobb i FN, World Economic Forum, eller i et eller annet Soros NGO selskap, som predikerer om et globalistisk bærekraftig samfunn og klimahysteri, gått til hodet på våre folkevalgte. Ser de dollartegn for seg og sine inn i fremtiden på bekostning av det landet de er satt til å forvalte. Hvis det er slik, er det innenfor definisjonen av korrupsjon.Og hva med vår egen suverenitet. Vår egen identitet som Norsk. Betyr den ingenting for dere? Det finnes fortsatt patrioter i Norge! Etter andre verdenskrig ble gutta på skauen hyllet fordi de var med på å få Norge fritt igjen fra okkupasjonsmakten. Var det forgjeves? På den stien dere er inne på nå, hadde det kanskje vært bedre om de ikke hadde klart den fantastiske jobben de gjorde i det hele tatt og at vi allerede hadde vært en provins i Europa. Det er det dere ønsker nå, er det ikke?

Da dette forslaget går imot flere paragrafer i grunnloven bl. annet §§ 101, 102 og 106, er det grunnlovsstridig. Og ja. Grunnloven gjelder fortsatt. I tillegg går den imot omtrent alle vedtak i forbindelse med Nuremberg prosessen og også etter artikkel 32 og 147 av Genève konvensjonen IV av 1949. Som tidligere nevnt, ligger det informasjon ute, at over et tusen advokater og over ti tusen medisinske eksperter verden over, er i en rettsak hvor europeiske og internasjonale statsledere og næringslivs ledere står tiltalt for folkemord gjennom som tidligere nevnt, det som kalles «The New Nuremberg Trials» eller Nuremberg 2,0. Vår sjef for WHO er jo allerede mistenkt for folkemord i sitt eget land, så gjennom denne prosessen må han eventuelt endelig stå til rette for dette. Men, for våre egne «folkevalgte», vil det kanskje vært en idé å vente med et forslag om vaksinepass, eller digital ID, til denne rettsaken er blitt avgjort selv om dette er FN´s ønske som de har fremsatt i sitt dokument om ID 2020? Det må jo være greit å ikke gjøre vondt verre. Er det ikke?

Derfor Nei.