Forsiden

Høringssvar fra Ingvild Haugom Amundgård

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Ber regjeringen legge bort dette lovforslaget, for evig tid. Dette er tiltak som går i mot menneskerettighetene.