Forsiden

Høringssvar fra Daniel Aalberg Tegnander

Dato: 16.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg viser til de sosiale splittelsene dette har ført til i land som har innført denne ordningen.