Forsiden

Høringssvar fra Bjørn

Dato: 21.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette,»Totalt uakseptabelt

Hva blir det neste, influensasertifikat??