Forsiden

Høringssvar fra Janne Austad

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Er sterkt imot innføringen av koronapass med tilhørende restriksjoner for deltagelse i arbeidsliv, sosialt liv med offentlige arrangementer, tvangsvaksinering og segregering.

Dette er et skammelig forslag, det hører ikke hjemme i et demokrati og bør forkastes.