Forsiden

Høringssvar fra Eva B. E. Andersson

Dato: 04.03.2022

Jeg er sterkt imot all bruk av koronasertifikat eller tvungen medisinsk behandling - råderetten over egen kropp burde være den viktigste og mest grunnleggende rettigheten vi har.

Og når det i tillegg vises til en eksperimentell behandling som ikke tilfredsstiller kravene for å kalles en vaksine, og hvor det er høyst usikkert både hvor effektiv og trygg den er, så må dette være et frivillig valg uten press for hver enkelt.

I tillegg har det vist seg at en smitter like mye enten en har fått injeksjoner eller ikke, så den preventive effekten av koronasertifikatet eksisterer heller ikke.