Forsiden

Høringssvar fra Bjarne Eivind Eriksen

Dato: 13.02.2022

Forslaget om å forlenge reglene om koronasertifikat må forkastes. Vaksinestrategien har vært en total fiasko. Vaksinen beskytter ikke mot sykdom, ei heller mot å føre smitten videre. Det er derfor absurd å skulle videreføre koronasertifikat. Det kan bare forstås dit hen at det ligger andre motiver til grunn enn rent helsepolitiske. Dette må det bli en slutt på.