Forsiden

Høringssvar fra Jim Ingebrigtsen

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg regner med at andre høringssvar henviser til Nürenberg-kodeks, menneskerettigheter og ulovlig inngripen i folks private sfære, samt retten til å bestemme over egen- og egne barns kropp. Ser det er massevis av slike høringssvar som jeg stiller meg helt og holdent bak.

Jeg vil peke på erfaringen fra denne "pandemien" vi har vært gjennom. For det første har vi opplevd den største vaksineskandalen i historien, hvor vi har flere vaksinedødsfall og alvorlige vaksineskader enn noen gang. Dette med en hastegodkjent vaksine som senere viste seg å ikke være en vaksine, da den ikke ga immunitet. Senskader av vaksinen vet vi ennå ikke noe om.

Tidlig behandling med alternative medisiner ble nærmest forbudt, og smittetde ble isolert i sitt hjem for enten å bli frisk eller bli så syke at disse fikk pustebesvær og måtte legges i respirator. Når forløpet var kommet så langt var sjansen for å dø fleredoblet. Leger som har foreskrevet medisiner for å kurere i en tidlig fase har risikert jobben, og flere har mistet sin autorisasjon. Dette er Fascisme av verste sort, og jeg har aldri trodd at vi skulle oppleve noe slikt i Norge. Norske myndigheters koblinger til den dystopiske organisasjonen World Economic Forum er avslørt i løpet av de siste to år, og denne organisasjonens koblinger til WHO ser vi tydelig. Her er det en konstellasjon med ultrarike og såkalte filantroper, som f.eks. Bill Gates som er sykelig opptatt av å vaksinere hele verden, uten tanke på at det skal være en immundannende vaksine, men det å tjene penger er det overordnede. Dette er altså norske myndigheter med på, og politikere har nærmest blitt hypnotisert av Klaus Schwab og the new world order, hvor pandemi og nedstegning er en del av denne planen om the great reset. Snakk om å svikte det norske folk så grovt. Det norske folk er bevisst lurt av de som skulle representere oss og sørge for det norske folks beste. Koronasertifikat som ikke er noe annet enn et frihetspass må skrinlegges en gang for alle, også med tanke på at det har vist seg at i denne "pandemien" at koronasertifikat var en total fiasko og ikke hadde annen effekt enn segregering. Vaksinen førte altså ikke til mindre smittespredning.

Tilliten til helsemyndighetene er sterkt svekket de to siste år, og avsløringer kommer på løpende bånd. Hvis folk skal tvinges til å ta en ny vaksine (som ikke er en vaksine) som er hasteutviklet og nødgodkjent, da er veien til ufrihet og fascisme kort, og veien tilbake til frihet og demokrati kan bli tung og lang.