Forsiden

Høringssvar fra Cathrine Nilsen Aasland

Dato: 15.02.2022

Dette forslaget må forkastes, Jeg sier NEI til dette.