Forsiden

Høringssvar fra Frank Schönichen

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

Fra " bare to uker ( flaten the curve) " til DDR 2.0 og ingen bryr seg? La dere ikke blir manipuleret ! Frihet og selvbestemmelse er viktigst!!!