Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Høyesveen

Dato: 13.02.2022

Jeg ønsker ikke at corona sertifikat fortsetter.