Forsiden

Høringssvar fra Guro Elvestrand Johansen

Dato: 24.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot koronasertifikatet, da disse segregerer folk basert på deres personlige helsevalg.

Forslaget er imot grunnleggende menneskerettigheter.

Erfaring har vist at vaksinering ikke hindrer smitte.

Jeg er sterkt imot.