Forsiden

Høringssvar fra Anne Bustad Grønning

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Det er med skrekkslagen vantro jeg leser dette høringsnotatet: Skal det lovfestes i et demokratisk land som Norge, at mennesker skal kunne utsettes for tvangsvaksinering, sanksjoner som bortvisning, utestenging fra samfunnsliv og -tjenester, bøteleggelser i form av oppsigelser og permitteringer uten lønn? Dette skjer i andre land i dag, og jeg har etterlyst reaksjoner fra den norske regjering på dette som strider mot menneskerettigheter, Nürnbergkonvensjonen, grunnloven samt EUs direktiver omkring covid-håndtering. Jeg forventer at dette forslaget i sin helhet forkastes, og ikke blir stående som nok en skamplett i vårt lands historie.