Forsiden

Høringssvar fra Ingar Pedersen

Dato: 13.02.2022

Disse tiltakene er totalt uakseptabelt,, da det fratar enkeltmenneske retten til å bestemme over egen kropp,, samt at dette vil skape et klasse-skille og utestengelse av enkeltmennesker basert på egen helse.