Forsiden

Høringssvar fra Elin Martens

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Ved å innføre coronapass og vaksineplikt tvinges de som ikke ønsker å injiseres med vaksine til å ta en, to, tre, fire, fem, seks, sju og åtte eller flere injeksjoner for å få tilgang til samfunnet. Det er skremmende å tenke å på hvor langt slike inngripende tiltak kan misbrukes om det blir vedtatt. Vi har sett at slike tiltak motstrider FHIs anbefalinger. Vi har sett at vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte. Hvor i alle dager er det da "i folkets beste interesse" å innføre coronapass og tvangsvaksinering? Hvor blir demokratiet av?

Hvor er folkets rett til å bestemme over egen kropp? Og ta egne risikoer? Vaksinasjon beskytter kun den vaksinerte, og i så liten grad at det må være en personlig vurdering om det har en nytte.

Ordlyden i teksten skremmer meg og fremmer ikke demokrati. Det minner om tyranni.