Forsiden

Høringssvar fra Kim Olav Fjelde

Dato: 16.02.2022

Jeg er imot forslaget!