Forsiden

Høringssvar fra Kristin Magnus

Dato: 27.02.2022

NEI TIL FORLENGELSE AV VIRKETIDEN FOR DE MIDLERTIDIGE BESTEMMELSENE OM KORONASERTIFIKAT I LOV 5. AUGUST 1994 NR. 55

Nei til krav om vaksinestatus, gjennomgått covid-19 eller testresultat (koronastatus) dokumenteres med koronastertifikat.

Nei til endring av paragraf 4A-2 om avgrensing mellom smitteverntiltak og bruken av koronastertifikat som dokumentasjon.

Nei til forskjellsbehandling for uvaksinerte, fullvaksinerte, delvis vaksinerte.

Nei til mulighet for tvangsvaksinering.

Nei til isolering / bevegelsesrestriksjoner av uvaksinerte.

Nei til at "Vaksiner" kan hastegodkjennes.

Nei til at uvaksinerte kan nektes adgang til kafeer / spisesteder / konserrter / foredrag / undervisning etc.

Nei til at uvaksinerte kan nektes lønn og arbeid.

Nei til stengning av bankkoni for uvaksinerte.

Nei til bruk av noen form for straff eller restriksjoner eller bøter eller begrensninger i forhold til Covid-19 eller noen av dens mutasjoner.

Nei til at uvaksinerte ikke får samme behandling i helsevesenet, arbeidet, jobbmuligheter, studie muligheter, praksisplasser, barnehage, skoler, støtte, hjelp, frihet, rettshjelp, helsebehandling, sykdomshjem, fengsler, NAV, ect som vaksinerte.

Nei til forskjellsbehandling av mennesker.

Ja til menneskeverd og likeverd for alle.

Ja til fri presse.

Ja til at alle får dele sine meninger og erfaringer offentlig.

Ja til at alle får samle seg i grupper, foreninger, møter, protester ect.