Forsiden

Høringssvar fra Kenneth Terjesen

Dato: 16.02.2022

Høringssvar ang forslag om koronsasertifikat.

Inføringen av dette sertifikatet kunne, og kanskje burde, vært gjort allerede sommer/høst 2020. I tiden fra dette og frem mot årsskiftet 21/22 kunne dette ha vært på sin plass for å hindre spredning og alvorlig sykdom. Ettersom helsemyndighetene og politikere har vært i media å sagt at Covid-19 nå gir mindre alvårlig sykdom, og dermed er å regne som en "influensa" er det ikke lengre grunnalg i loven for å innføre ett slik krav.
Det er etter EMK artikkel 8 ikke tillat å inføre ett ingrep av dette kaliber med mindre det er for å beskytte nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter

Etter kommenterer i media fra helsemynidheter og politikerne er ikke dette tilfelle lengre