Forsiden

Høringssvar fra Geir Engdahl

Dato: 23.02.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar til helse- og omsorgsdepartementets forslag om forlengelse av reglene for koronasertifikat

Forslaget i høringsnotatet bør forkastes.

Kan det være nødvendig å bruke tid og ressurser på dette tiltaket når både vaksinerte og uvaksinerte later til å være både smittsomme og å bli syke? Burde ikke helse- og omsorgsdepartementet bruke anledningen til å betrakte folkehelse som noe mer enn å begrense en sykdom som ikke lenger anses som en allmennfarlig smittsom sykdom, og heller forsøke å reparere de skadene som koronatiltakene har forårsaket de to siste årene? Det må være på sin plass å spørre om dette innebærer et uforholdsmessig kraftig smitteverntiltak som vil være i konflikt med grunnloven og smittevernloven.