Forsiden

Høringssvar fra Andre Gjerde

Dato: 22.02.2022

Nei til koronasertifikat! Dette må ALDRI innføres! Våkn opp!

1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

2) Koronasertifikat bryter med menneskerettighetene

3) Koronasertifikat bryter med grunnloven

4) Koronasertifikat bryter med Nürnbergkodeksen

5) Koronasertifikat er udemokratisk

6) Koronasertifikat er uvitenskapelig

7) Koronasertifikat er et kontrolltiltak

8) Koronasertifikat segregerer

NEI! Dette må ALDRI bli innført i Norge!