Forsiden

Høringssvar fra Frode Østerbø

Dato: 14.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette!