Forsiden

Høringssvar fra Brigitte Jarnskjold

Dato: 24.02.2022

Tiltakene for å begrense virkningen av covid-19 ble innført i en vanskelig og uoversiktlig situasjon. Før bestemmelsene eventuelt blir utvidet, bør tiden nå brukes til å evaluere tiltakene som ble iverksatt.

Verdens helseorganisajon definerte covi-19 utbruddet som en pandemi. I ettertid viser det seg at sykdommen var langt mindre alvorlig enn først antatt og at ikke alle tiltakene har hatt ønsket effekt. Sykhusledere i Norge viser til at andre tiltak sannsyligvis ville hatt større effekt, ikke minst for fremtiden.

I mange land mottar regjeringer brev fra leger, apotekere og politiet, som advarer mot en utvidelese av bestemmelsen om vaksineplikt.

Det foreligger ingen studier som viser til at vaksinen hadde ønsket effekt og der er for tidlig å kartlegge sikkerheten av helsen ved revaksinering eller senskader. Strategien om vaksineplikt er ikke i tråd med behandling som baserer seg på vitenskapelig, pasientorientet medisin.

Et sertifikat som er gyldig i kun 90 dager et absurdum. Samfunnet bli bli unødvendig belastet med en slik ordning. Smittsomme sykdommer hører til livet og det er ikke mulig å registrere alle, som til tider er syke. En stor del av befolkningen risikerer å bli kriminalisert hvis sertifikatets gyldighet av forskjellige grunder ikke opprettholdes jevnlig.

Mange, som ikke har hatt covid og heller ikke er vaksinerte, vil ikke ha mulighet til å bevege seg fritt lenger til tross for at de er friske. Å tvinge befolkningen til å la seg vaksinere med en stoff som ikke er tilstrekkelig utprøvd er å frata borgerne friheten til å ta ansvar for egen helse.

Å innføre et "EU digital COVID certificat" er ikke noe annet enn en plan om å få oversikt/kontroll over alle EU-borgere. Certigfikatet bruker helse status som et påskudd for å innføre dette systemet.