Forsiden

Høringssvar fra Hans Rune Severinsen

Dato: 28.02.2022

Svartype: Med merknad

Neitakk til forlengede tiltak. Ingenting tilsier at dette er forsvarlig mtp studier eller erfaringer hittil. Stopp med å gjøre folket til forsøkskaniner.