Forsiden

Høringssvar fra Cherdsak Mangmee

Dato: 03.03.2022

Nei til alle punkter i dette forslaget da det strider i mot grunnlov og retten til å bestemme over sin egen kropp.
Vi kan ikke leve i et samfunn hvor det blir satt restriksjoner på en gruppe mennesker som velger
å ivareta seg selv og deres nærmeste. Et sertifikat som dette bygger ikke på demokratiske prinsipper, medisinsk/vitenskapelig etikk og menneskerettigheter. Flere mennesker er allerede blitt skadet på grunn av tiltakene - både fysisk og psykisk.