Forsiden

Høringssvar fra Erik Grøning

Dato: 18.02.2022

Norges ledere! dette forslaget er hinsides all fornuft. Skal trygge, fine, inkluderende og omsorgsfulle Norge ende opp slik? Nei!