Forsiden

Høringssvar fra Eli Bronken

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Det er vanskelig å se at det er noen grunn til å forlenge muligheter for bruk av vaksinepass. Om dette forlenges når covid-19 nå i prinsippet kan miste status som samfunnsfarlig, da blir det ikke logisk å fortsette å kunne kreve vaksinepass. Det ville stenge meg ute av samfunnet da jeg ikke tør å ta disse vaksinene pga mange akutte innleggelser pga allergisk sjokk. Siden jeg ikke vet om jeg er allergisk mot innholdet i vaksinene vil jeg heller ikke så lett få en lege til å si at jeg har medisinsk årsak til å la være, og samtidig er det for stor risiko for meg å ta den. Dessuten har jeg hatt covid-19 uten å bli særlig syk, men det kommer ikke til å gjøre at jeg har er gyldig covid-pass av den grunn.

Det er for meg merkelig at helseopplysninger skal kunne vises opp i form av en qr-kode. Hvilke helsemessige valg hver og en av oss tar er en privatsak. Valget om å ta vaksine eller ikke må være et personlig valg. Noen har større risiko for å få alvorlige bivirkninger av vaksiner og bør kunne få velge dette uten å bli utestengt fra deler av samfunnet i form av vaksinepass.