Forsiden

Høringssvar fra Evita nasira

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette kommer til å få det Norske folk til å reise seg opp å velte Pyramide kabalen.

Lykke til med å stelle i stand en revolusjon!

Vi vil aldri gi oss.

Vi vil aldri godta deres New World order planer.