Forsiden

Høringssvar fra David Ulland

Dato: 01.03.2022

Nei til koronasetfikat!

Mensker har rett til å bestemme over egen kropp, og i et demokrati skal ingen straffes, forfølges, segregers, bortvises, behandles urettferdig, nektes arbeid, lønn, eller utestenges fra noen plasser, omeråder, aktiviteter osv. Pga sin medesinske status.


Koronasertikat bryter med demokratiet, mennskerettihetene, grunnloven, verdier og mennskesynet.