Forsiden

Høringssvar fra Ingrid Rønning

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier nei til dette, og vil at forslaget skal forkastes.