Forsiden

Høringssvar fra Christine Brække

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier nei til koronapass. I mine øyne er et slik pass ikke et demokrati verdig. Det vil av den grunn kunne forsterke den mistilliten mange allerede har til våre myndigheter.
Et slik pass vil bryte med flere paragrafer i Den Norske Grunnloven, De Internasjonale Menneskerettigheter og Nürnberg-kodeksen.

Epidemien har båret preg av mye hemmelighold, både når det gjelder smitteverntiltak og vaksine. I stedet for å splitte befolkningen opp i vaksinerte og uvaksinerte, bør det nå heller være fokus på åpenhet og diskusjon. Et koronapass minner mer om en type passerseddel man har sett hos totalitære regimer, enn et smittevernfaglig tiltak i et demokratisk samfunn.

Det er en kjensgjerning at vaksinene ikke hindrer smittespredning og sykdom, og et vaksinepass vil derfor gi falsk trygghet.

I Norge er vaksinasjon et frivillig valg og det må det fortsette å være! Det skal aksepteres at noen ikke ønsker å vaksinere seg av ulike grunner. Det vil også alltid være et antall mennesker som bør unngå vaksiner.

Vaksinene er forøpig bare ubetinget godkjent. Vi vet veldig lite om hva de inneholder og evt hvilke bivirkninger de vil ha på kort og lang sikt. Dessverre er det allerede registret mange alvorlig bivirkninger og dødsfall. Det er nå på tide at hemmeligholdet opphører, og at vi får en åpen demokratisk debatt om veien videre.