Forsiden

Høringssvar fra Hanne Sørgård

Dato: 03.03.2022

Innføring av vaksinepass er indirekte å tvinge folk til å vaksinere seg. En ting er å vaksinere seg med en vaksine som har gjennomgått det normale minstekravet til studier, som er godkjent etter gjeldende regelverk og som har transparent dokumentasjon. Noe helt annet er å tvinge folk til å ta en vaksine som i aller høyeste grad er eksperimentell, der også datagrunnlaget er skjult. Når de faglige rådene er helt tydelige – nytten er ikke større enn risikoen for deler av befolkningen – er det ikke forholdsmessig å innføre et vaksinepass. Hvis dere leser høringssvaret til FHI (jeg forventer det, ja) og svarene på f.eks. oppdrag 554 del 1 og 2, 590 del 2, 601B og 604 (les dem gjerne igjen), så kommer det helt tydelig frem at et vaksinepass ikke er faglig begrunnet.

At et slikt sertifikat foreslås viser igjen at de norske myndighetene ikke ønsker å beskytte de norske borgerne og ikke ønsker å kjempe for de rettighetene vi har. Myndighetene viser at de vil jatte med EU og at de er villige til å gjøre dette til tross for at det bryter med Grunnloven (f.eks. §98, §102, §106 for å nevne et lite utvalg), EMK artikkel 6, 8, 9, 11 og 14, og EØS-regelverket. Og når det vage høringsnotatet henviser til at det Smittevernloven skal legges til grunn, har vi de siste årene sett at denne loven i beste fall benyttes som veiledende og at begrunnelsen av forholdsmessighet kan tilpasses akkurat som de styrende ønsker til enhver tid. Det er skremmende og innbyr ikke til tillitt til at myndighetene vil gjøre bedre vurderinger og begrunnelser senere.

Lovendringen skal etter sigende være midlertidig, men det er en kjent sak at midlertidige føringer har lett for å bli faste. Terskelen er senket – veien er kort.

I høringsnotatet står det at det innføres et norsk sertifikat inntil EUs sertifikat er klart. I tillegg står det at det vil kunne bli nødvendig å legitimere seg med det norske sertifikatet ettersom det norske sertifikatet ikke skal inneholde personnummer. Dette betyr at det innføres legitimasjonsplikt der vi blir fratatt friheten til anonym ferdsel og vi blir pålagt å ikke bare bære med oss et ID-kort til enhver tid, men vi blir også pålagt å opplyse om helseopplysninger. I EU-sertifikatet legges det opp til at langt flere opplysninger skal inngå enn det som det tilsynelatende er lagt opp til i den norske versjonen. Dette bryter med personvernet og kan ikke aksepteres. FHI er helt tydelige på at dataene ikke er krypterte og at alle med en QR-leser kan få opp opplysningene.

Selv om lovendringen hentyder at dette gjelder Covid-19 og Covid-19-vaksinene, er det gjennomgående at ordlyden ikke begrenser reglene til dette. Når vi vet at endringer i Covid-forskriften har blitt utført uten ordinære høringsrunder kan vi ikke stole på at ikke reglene vil gjelde for alle virus myndighetene bestemmer seg for at er alvorlige nok. Covid-19 er ikke farlig for barn. Ingen barn har blitt alvorlig syke i Norge, ref. FHI, og ingen barn har mistet livet. Når det i høringsnotatet står at det legges opp til at myndighetene kan pålegge barn å ta vaksinen for å gå i barnehagen eller delta i fritidsaktiviteter er det utrolig skremmende at fagmyndighetene ikke blir hørt når regjeringen og HDIR gir befalinger om å ta vaksinen. I bivirkningsrapporten fra LMV 1. mars 2022 kan vi lese at det er rapportert 71 alvorlige bivirkninger for unge i alderen 12-17 år, hvorav seks har fått myo-/perikarditt. Ingen unge har altså vært innlagt med C-19 som hovedårsak, men 71 har fått alvorlige skader av vaksinen. At noen andre enn foreldrene skal bestemme om det er verdt det for sitt barn er totalt uakseptabelt.

Vi har krav til informert samtykke. Vi skal kunne vurdere om nytten er større enn risikoen. Det er umulig å skjære alle over en kam. De uvaksinerte er en stor, heterogen gruppe. Alle uvaksinerte har ikke lik risiko for alvorlig sykdom og død. Å innføre vaksinesertifikat er segregering, det er udemokratisk og det er et totalitært forslag som ikke hører hjemme i den frie verden.

Det er så mye å ta tak i i dette høringsnotatet at det er umulig å ta for seg alt.

Forskjellen på demokrati og diktatur er grovt sett enkel: Når myndighetene vet alt om deg, er det et diktatur. Når du vet alt om myndighetene, er det et demokrati. Begynn med å ta vekk sensureringen i dokumentene fra FHI, vis begrunnelsene og vurderingene for tiltak og gi oss grunner til å stole på at dere vil oss vel!