Forsiden

Høringssvar fra Hanne Louise Strømmen

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er helt uenig i at dette skal forlenges.

Klart NEI.

Dette er et klart brudd på menneskerettighetene - da spesielt artikkel 1, 2, 5, 13.1, 18 og 27.1 fra FN's verdenserklæring for menneskerettigheter vedtatt i 1948. Koronasertifikatet hjelper ingenting, det bidrar ikke med noe annet enn større segregering av den norske befolkning. Statsministeren har selv sagt at uvaksinerte ikke skal hetses eller utestenges for valget sitt.

Koronasertifikatet bryter også med den norske grunnloven §100, §102 og §106.

Koronasertifikatet har heller ingen dokumentert effekt. FHI har selv sagt at koronasertifikatet ikke forebygger smittespredningen.

Jeg sier klart og tydlig nei til at koronasertifikatet skal forlenges og de nye tiltakene settes igang. Her må hver stemme høres.