Forsiden

Høringssvar fra Frigg

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Begrunnelsen for innførelse av midlertidig krav om koronasertifikat / vaksinasjinsbevis, juni 2021 var, og er, "smittevern". Dette ble forlenget i november, til 1. juli 2022. Fem måneder frem i tid. Det er derfor ingen grunn til å forlenge dette ytterligere, før situasjonen vurderes i sin helhet.

1. Vurdering av riktigheten av skalaen til "smittevern - tiltakene". Pandemi tiltak i en influensa sesong?

2. Vurdering av en hasteprodusert vaksinasjon som ikke var utprøvd og tested før den ble presentert til folk, var riktig.

3. Vurdering om den har hatt ønskelige virkninger og resultater etter utprøving på folk.

A) Alvorlige bivirkninger, uten behandling for dette.

B) Dødsfall etter mottatt vaksinasjon.

C) Vaksinerte har allikevel blitt smitted med sars covid.

Med hensyn til vurdering av skalering og smitteverntiltak, har de vært overens med faktiske tilstander, det "smittede" er sidestilt med de som er syke, har tallene demed blitt feil?


Har naturlige tiltak som bygging av immunforsvar, sunn mat, frisk luft, solskinn, aktivitet, fysisk kontakt, positive holdninger blitt presentert som veiledning?

Alle har rettigheter til å samtykke eller ikke om en behandlingsform. Her har kun én behandlings form blitt presentert, der bivirkninger virker mer alvorlige enn sykdommen i seg selv.

Med dette må forslaget om forlengelse og lovendringer opphøres, og alt vurderes fra grunnen av med alle fakta tatt med i betraktning.