Forsiden

Høringssvar fra Ingar Mo

Dato: 20.02.2022

Dette lovforslaget er uhørt, fullstendig udemokratisk og skaper en samfunnssegregering . Dette lovforslaget protesterer jeg mot, kan overhodet ikke godta og akseptere et slikt innhold som sikter på å sortere ut mennesker fra samfunnet på grunnlag av deres personlige overbevisning og menneskerett til selv å bestemme over sin egen kropp og helse. Dette lovforslag må legges død.