Forsiden

Høringssvar fra Erika Sivertsen

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget er brudd på menneskerettighetene, så forkast det og ta til fornuft