Forsiden

Høringssvar fra Geir Johansen

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Stemmer helt klart NEI til dette forslaget.