Forsiden

Høringssvar fra Atle I.

Dato: 03.03.2022

Hei.
Dette høringsforslget må umidelbart forkastes, da det bryter med bla grunnloven, mennekserettighetene og internationale lover som Norge har signert.