Forsiden

Høringssvar fra Inger Ingelia Dahl.

Dato: 13.02.2022

Nei, nei, nei! Vil ikke ha coronapass/sertifikat! Skrot hele coronasertifikatet/passet. Så ingen forlengelse av tiden det var tiltenkt å brukes av de som liker å tyrannisere og forskjellsbehandle folket. Absolutt ingen forandring av lover for at disse små tyranner skal slippe å følge smittevernloven, fordi de vil bruke det forebyggende, for at det skal bli enda enklere å tyrannisere folket når de vil ha makt til å påtvinge folk sin vilje. Vi har frihet som ikke skal tas fra oss.