Forsiden

Høringssvar fra Henning Holmberg

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei. Vi har ikke bruk for noe form for sertifikat for å leve fritt hverken nå eller i framtiden.