Forsiden

Høringssvar fra Benjamin

Dato: 26.02.2022

Svartype: Med merknad

Et bastant NEI.

Dette er enorme overtredelser som ikke kan aksepteres.