Forsiden

Høringssvar fra Håkon

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til koronasertifikat!

Det må avskaffes idag!

Nei til segregering av folket!

Dette hører ikke hjemme i et demokrati.

Stopp alle planer om koronasertifikat nå!

La Norge være fred og FRIHETS nasjonen!

Koronasertifikat bryter med Grunnloven og menneskerettighetene!

Frihet til alle nå!