Forsiden

Høringssvar fra Cessie_85@hotmail.com

Dato: 19.02.2022

Svartype: Med merknad

Et bestemt NEI til koronasertifikat!